door Rik Smits 
   volg mij op   

Dawn

La Carte

Rebellen

Het raadsel van linkshandigheid

Riks dagelijkse twitter-limerick in < 141 tekens.
 
maandag 18 juni 2018 � Op het raadselachtige aftreden van de Almeerse wethouder Tjeerd Herrema, vanwege vier whats-app berichtjes.
 
’n Almeerse persluis die beweert:
“Ik ben seksueel door Tjeerd
bedreigd en ook nog heel
vies homoseksueel”?
Dat riekt, daar zit iets verkeerd.

 vrijdag 15 juni 2018 � Op de kwalijke blinde vlek van media en sportliefhebber voor nare werkelijkheden, met als smoes dat “sporters er zo hard voor gewerkt hebben.”
 
Kijk! Daar gaan Poetins Don-kozakken.
Die gaan demonstrantjes pakken.
’t Is WK dus
laat ze elke dwarse Rus
als spelbreker de cel in kwakken.


 donderdag 14 juni 2018 � Op ECB-president Draghi, die een eind moet maken aan zijn omstreden schulden-opkoopprogramma, en smeltend Antarctica.
 
De zeespiegel komt rap omhoog
dus luister naar mijn betoog:
Maak Draghi klimaattsaar
want door die tovenaar
staan renteniers al jaren droog.


 woensdag 13 juni 2018 � Op het hoogmoedig gebluf van Donald Trump, die concessies deed aan Noord Korea zonder daar ook maar iets voor terug te krijgen.
 
Hoor die Trump weer snoeven
over vrede en kernproeven.
Ach, ’t is ijdele praat,
bluf die nergens over gaat
van twee maf-gekapte boeven.

 vrijdag 8 juni 2018 � Op het onbenullige VVD-idee dat vrijheid betekent dat je bij de kapper kunt zuipen.
 
Je had gewonnen Klaas? Da’s schijn:
er blijkt nog 1 misstand te zijn,
’n zaak die steekt:
’t ontbreekt
au quoiffeur aan ’n goed glas wijn.

 donderdag 7 juni 2018 � Nog ééntje dan op de amoureuze faux pas van de voorzitster van GroenLinks en haar ongeveer enige ervaren Kamerlid. Voor de lol.
 
’t Lijkt ietwat flauw gemekker,
de Meijer-Grashoff tranentrekker,
edoch al te gek
is ’n functioneringsgesprek
dat begint met “ga je lekker?”

 donderdag 7 juni 2018 � Op de Groningse knoeiboel van brokkenpiloot Erik Wiebes (Noord-Zuidlijn, Belastingdienst).
 
Dit is, ik zeg ’t tot m’n spijt,
’n vaste waarde van ’t beleid:
Waar de overheid faalt
wordt Wiebes gehaald
en die raakt de regie dan kwijt.

 woensdag 6 juni 2018 � Op de stiekeme verhouding van GroenLinks voorzitster Marjolein Meijer en partijgenoot en kamerlid Rik Grashoff.
 
’t Was heel eco, puur natuur:
In ’t groen ontvlamde ’t vuur,
gingen billetjes bloot
schoon GL zulks verbood,
Grashoff genoot de liefde puur.

 dinsdag 5 juni 2018 � Op de vervanging van de Noord-Koreaanse legertop, kort voor de mogelijke ontmoeting van Kim Jong-Un met de Amerikaanse president
 
Waarom molt Kim zijn legertop,
wat speelt in die karpatenkop?
Och, Kim Jong-Un
blaast voor de fun
graag zo nu en dan wat op.

 maandag 4 juni 2018 � Op de uitsluiting van Leefbaar Rotterdam bij de collegeonderhandelingen aldaar.
 
’t Klinkt raar maar ’t is waar:
de Rotterdammer verrekt maar!
Wij verkiezingsverliezers
negeren de kiezers,
maken de stad minder Leefbaar.

 vrijdag 1 juni 2018 � Op de onvoorspelbaarheid van het ongebruikelijke weer van de laatste dagen.
 
Code geel, oranje, rood,
hier regende ’t dat ’t goot,
daar bleef ’t droog,
de radar boog
’t hoofd, leed aan voorspellingsnood.

 donderdag 31 mei 2018 � Op de strafexpedities van justitie tegen criminele motorbendes.
 
De Bandido’s afgeslacht,
Satudara in ’t nauw gebracht,
OM gaat kogelvrij gehest
vroem-vroem aan achter de rest,
opent de Hell’s Angelsjacht.

 woensdag 30 mei 2018 � Op de kousenvoetenberichtgeving over steevast islamitische religieus geïnspireerde moordenaars.
 
Telkens is ’t ’n islamiet
die mensen doodsteekt en doodschiet,
’t is ’n epidemie
van religieuze toxemie,
maar in de krant zie je dat niet.

 dinsdag 29 mei 2018 � Op de ellende die de kaalslag bij het consulatennetwerk Nederlanders in het buitenland bezorgt.
 
We zijn ’n diensteneconomie
maar dienstverlenen doen we nie.
Je paspoort verlengen
buiten Schengen
kost veel geld, gereis en ’n maand of 3.


 maandag 28 mei 2018 � Op het overtuigende referendum in Ierland over de intrekking van het 8e amendement op de grondwet.
 
Hoe de Ieren ’t presteren
abortus te legaliseren
en per volksraadpleging
komen tot heldere afweging,
daar kunnen wij nog wat van leren.

 vrijdag 25 mei 2018 � Op de van krachtwording, vandaag, van de GDPR, de Algemene verordening gegevensbescherming.
 
Als ik ’t slagveld overzie
van de GDPR inzake privacy
vraag ik: zijn we ook af van de last
van die zo vaak ongepast
opgeëiste paspoortkopie?

 donderdag 24 mei 2018 � Op de overhaaste, ondoordachte afzwering door Den Haag van aardgas als energiebron.
 
Nu de geest van Parijs rondspookt,
moet ons land heel onbekookt
plots af van ’t gas,
of ’t heroïne was.
Maar wat wordt er dan gestookt?

 woensdag 23 mei 2018 � In de serie “politici”.
 
Als de kippenborst vol trots bolt
en ’r ’n Koolmees achteraanholt
weet je meteen:
zo is er maar één,
dáár gaat goudhaantje Pechtold!

 
 dinsdag 22 mei 2018 � Op de wolf die zich volgens Staatsbosbeheer “permanent probeert te vestigen” in midden-Drenthe.
 
Bij Elp zat ’n wolf te pruilen,
wou Rusland voor Drenthe verruilen
maar als zoveel dieren
had ie geen papieren,
nu zit ie al dagen te huilen.

 vrijdag 18 mei 2018 � Op de lange-tenenophef van islamieten die in de kwestie Douglas wéér niet willen aanvaarden dat geloofvrijheid niet vrijblijvend is.
 
Getuig je van Allah is groot
of van je geloof als jood,
dan ben je door art. 1
niks beter dan iedereen,
’n nudist bedient je ook niet bloot.

 vrijdag 18 mei 2018 � Op de Zeeuwse SGP, die ’n poster voor festival Film by the Sea in de ban wil doen.
 
Hé SGP, u wilt geen frivole
poster in abri’s en op scholen?
Beziet toch ’t wonder
van seks, da’s gezonder
dan gekniel op ’n bed van violen.

 donderdag 17 mei 2018 � Op de verziekte sfeer bij het OM, die het gevolg zou zijn van een aanvankelijk verzwegen affaire tussen twee hoofdaanklagers.
 
Als hoofdaanklagers kezen gaan
en ’t stiekem wordt gedaan
bij ’t OM en schijnheilig,
voelt men zich onveilig
en klaagt eenieder elkaar aan.

 donderdag 17 mei 2018 � Op de jongste pennenvrucht van Thierry Baudet.
 
Wat, wou’k u vragen, Baudetje:
prefereert u om uw baguetje?
Bent u van bruin of wit,
of van als ie maar zit
in ’t spleetje van ’n kadetje?

 woensdag 16 mei 2018 � Op Volkert van der Graaf, die de laatste stukken van zijn straf probeert af te schaven. “Leest u er de jurisprudentie maar op na!”
 
Wetboekkluiver van der G.
wil naar ’t buitenland. Oke!
Alleen: z’n straf
heeft hij niet af,
hij wacht er dus maar even mee.

 woensdag 16 mei 2018 � Op het Forum voor Zelffelicitatie.
 
“Retteketet, ik ben zo blij
met mr. Hiddema erbij,”
tettert Baudet, “’n reuzevent,
zo staat ie alom bekend,
maar ’t blijst ben ik met mij!”

 maandag 14 mei 2018 � Op de roemloze ondergang van Waylon in het rariteitenkabinet van het Eurovisie Songfestival.
 
Zie nu ’s hoe Waylon tierde,
media uitschold en schmierde,
stoer kweelde in tijgervel
terwijl koekwaus Israel
zonder schaamte zegevierde.

 vrijdag 11 mei 2018 � Op de van stuitend gebrek aan historisch besef getuigende besluit van de Gemeente Amsterdam om het Stadionplein om te dopen in Johan Cruijffplein.
 
Zegt Cruijff op z’n wolk: “Seg here,
mooi dat u me wilt ere
maar door ’t Stadionplein
te noeme naar mijn
moet ik pronke met andermans fere.”

 
 woensdag 9 mei 2018 � Op het Ministerie van Defensie, dat zegt geen enkel bewijs te kunnen vinden voor Marco Kroons ontvoeringsverhaal.
 
’s Lands hoogst gedecoreerde zoon
heet nu ’n verward persoon.
Z’n verhaal is zo vaag
dat ik me afvraag:
Bestaat ie wel, die Marco Kroon?

 dinsdag 8 mei 2018 � Op de desastreuze houding van de Franse vakbonden bij het salarisconflict bij Air France.
 
De KLM zit met een strop:
partner Air France blijkt ’n flop.
Daar hebben de bonden
de baas heengezonden
en staakten ze de loonruimte op.

 maandag 7 mei 2018 � Op politieagenten die hun nieuwe uniform niet thuisbezorgd willen krijgen vanwege hun “privacy”.
 
M’n vader was ook al agent,
’n stoere en oprechte vent
maar ik, zo is nu de norm,
word liefst niet aan m’n uniform
als gezagsdrager herkend.

 vrijdag 4 mei 2018 � Op de zoveelste mishandeling bij het Groningse studentencorps Vindicat atque Polit (handhaaft en beschaaft).
 
Een feut, zo heet hier ’n nieuw lid,
slaan we eerst ’n kunstgebit.
Dan bierglazen gooien
en ongeremd zooien.
Toch mooi hoe Vindicat polit!

 vrijdag 4 mei 2018 � Op het loze dreigement van 'n verwarde geest met 'n lawaaiprotest bij de dodenherdenking op de Dam.
 
Hij wilde z’n stem doen klinken,
de dodenstilte verdrinken
in narcistisch gegil.
Ons toont de paskwil
slechts hoe gebakken lucht kan stinken.

 donderdag 3 mei 2018 � Op de sukkels die denken dat er op het web sinterklazen zijn die spuugdure merkartikelen aanbieden tegen afbraakprijzen.
 
Ze was in beeld als gedupeerde,
omdat ze wel duur spul begeerde
maar niks wou betalen.
Nu zit ze te balen:
die webshop bleek ’n gefingeerde.

 woensdag 2 mei 2018 � Op Benjamin Tetanyahu’s opgeblazen presentatie van zogenaamd bewijs dat Iran de zgn. Irandeal schendt.
 
Bennie wilde Iran pakken
maar kon geen bewijzen hacken.
Dus verkocht de sjacheraar
Donald Trump met veel misbaar
oude wijn in nieuwe zakken.

 dinsdag 1 mei 2018 � Op de dag van de arbeid, en het Jumbo-personeel, dat het met de FNV compleet gehad heeft.
 
Gestaalde kaders op 1 mei!
Wat voor heuglijks vieren wij?
De Partij van de Arbeid
Is volledig de weg kwijt
en Jumbo stampte de bond opzij.

 maandag 30 april 2018 � Op de onhandelbaarheid en onbetrouwbaarheid van de Helderse gemeentepolitici.
 
Keek Jan Nagel ooit gekwelder
dan formerend in Den Helder?
Zei de oude intrigant:
“achterklap en trammelant
helpt ’t stadje naar de kelder.”

 vrijdag 27 april 2018 � Op het vijfjarig koningschap van Willem-(ik-ben-toch-geen´-nummah?)-Alexander.
 
De gewone Nederlander
is geen echte tegenstander
van de Oranjemonarchie,
aanschouwt met lichte ironie
dat staatshoofd van Willem-Alexander.

 donderdag 26 april 2018 � Op de straf die de Nederlandse OV-reiziger krijgt (en blijft krijgen) voor het fundamenteel verkeerd ontworpen elektronisch betaalsysteem.
 
Het leek ’n simpel goed idee:
mobiel inchecken bij ’t OV.
Maar door ’n dom staaltje
design (eigen paaltje)
moet de OV-kaart dus weer mee.


 donderdag 26 april 2018 � Op oliemannetje Wiebes, zo’n badeend die overal (Amsterdam, belastingdienst, dividendwet) ’n spoor van vernieling achterlaat maar steeds weer opduikt.
 
Wiebes, ouwe duitendief
je kijkt wel kek en effectief
maar maakt overal ’n bende,
creëert chaos en ellende:
je bent slechts taai ongerief.


 woensdag 25 april 2018 � Op minister Stef Blok, die politiek-religieuze infiltratie vanuit de golfstaten liever voor ons geheim houdt dan er effectief tegen op te treden.
 
Golfgeld ondermijnt de staat,
helpt dromers van 'n kalifaat
maar Blok ziet zowaar
vooral daarin gevaar
dat u of ik daarover praat.